Bạn có nhiều tài liệu, hình ảnh không muốn người khác nhìn thấy trên máy tính, mặc dù đã dùng đến chức năng Hidden Items nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Hôm nay, fptshop.org sẽ hướng dẫn các bạn một cách ẩn thư mục khá hay bằng công cụ PowerShell. Hơn nữa, bạn không thể mở thư mục này trừ khi biết đúng tên thư mục.

Các bước ẩn thư mục bằng PowerShell

Bước 1: Bạn mở File Explorer lên rồi di chuyển tới vị trí của thư mục bạn muốn ẩn. Sau đó nhấn giữ phím Shift rồi click chuột phải vào một khoảng trống rồi chọn Open PowerShell Window here.

Ẩn thư mục bằng PowerShell
Bước 2: Bạn copy paste dòng code sau đây vào Command Prompt.

attrib +s +h “Folder name”

Ẩn thư mục bằng PowerShell
Bước 3: Bạn thay cụm Folder name trong đoạn code thành tên thư mục mà bạn muốn ẩn, và đây cũng chính là “thư mục” để mở ẩn sau này nên bạn không được quên đâu nhé. Ví dụ như trong hình thì mình đang muốn ẩn thư mục có tên 123 thì mình sẽ thay cụm Folder name thành 123.

Ẩn thư mục bằng PowerShell
Sau khi nhập tên xong thì bạn Enter, ngay lập tức thư mục đó sẽ bị ẩn hoàn toàn. Dù bạn có vào mục View rồi chọn ô Hidden items cũng sẽ không hiển thị. Nếu quá trình ẩn bị chậm thì bạn có thể chọn View rồi chọn và bỏ chọn ô Hidden items nhé.

Bước 4: Để bỏ ẩn thư mục thì bạn copy paste dòng code sau đây vào Window PowerShell. Sau đó cũng thay cụm Item Name thành tên thư mục mà bạn muốn bỏ ẩn rồi Enter là được.

attrib -s -h “ItemName”

Ẩn thư mục bằng PowerShell
Tới đây, bạn đã có thể ẩn và hiện lại thư mục “Tiếng Nhật” trên máy tính của mình rồi nhé.

Bài viết liên quan